Innovatiivinen tuotevalikoima kuluttajien ja teollisuuden tarpeisiin

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, jotka tuovat toiminnallisuutta arkeen. Yhtiön kuitupohjaiset materiaalit täyttävät lopputuotteiden toimivuutta ja kestävän kehityksen periaatteita koskevat vaatimukset, ja niitä käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa niin kuluttajatuotteissa kuin teollisuudessa.

Ahlstrom luo lisäarvoa hyödyntämällä ainutlaatuista tietotaitoa ja yhdistelemällä sekä luonnonkuituja että keinokuituja kemian avulla paikallisille markkinoille räätälöidyiksi tuotteiksi. Puhtaaseen ja terveelliseen elinympäristöön tähtäävään tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi suodattimet, terveydenhuollon kankaat, laboratoriosovellukset, tapetit sekä elintarvikepakkaukset. Ahlstromin käyttämät kuidut ovat pääosin peräisin uusiutuvista lähteistä, jotta tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Ahlstromilla on johtava maailmanlaajuinen markkina-asema Filtration & Performance- ja Specialties-liiketoiminta-alueillaan. Ahlstromin tuotevalikoimaa tukevat maailmanlaajuiset trendit, kuten väestönkasvu, ympäristöystävällisten ja resurssitehokkaiden materiaalien kysynnän kasvu, terveydenhuollon kasvavat vaatimukset, väestön ikääntyminen, muut muutokset väestöpohjassa, kaupungistuminen sekä luonnonvarojen niukkuus. Ahlstromin päämarkkinat liikevaihdon perusteella ovat Eurooppa (47 %), Pohjois-Amerikka (30 %), Aasia ja Tyynenmeren alue (16 %) sekä Etelä-Amerikka (5 %).

www.ahlstrom.com

 

  • PERUSTETTU: 1851
  • KOTIPAIKKA: Helsinki
  • TOIMIALA: Korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja
  • TOIMINTAMAAT: 22
  • HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 3 300


 

  • LIIKEVAIHTO 2015: 1 074,7 milj. euroa
  • MARKKINA-ARVO 31.12.2015: 336,8 milj. euroa
  • AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014
  • AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 11.0 %