Perheomisteisen sijoitusyhtiön painopisteenä teollisuussijoitukset

Ahlström Capitalin missiona on kasvattaa omistaja-arvoa pitkäjänteisesti kehittämällä aktiivisesti sijoitusomaisuuttaan ja toimimalla ammattitaitoisena, vastuullisena omistajana, jolla on suhteellisen pitkä sijoitushorisontti. Ahlström Capital on Suomen johtavia yksityisiä sijoitusyhtiöitä. Yhtiöllä on vahvaa teollista osaamista, pitkät perinteet yrittäjyydessä sekä merkittävät taloudelliset resurssit.

Ahlström Capital tarjoaa osakkeenomistajilleen vakaata ja kilpailukykyistä vuotuista tuottoa luomalla pitkäjänteistä omistaja-arvoa. Yhtiö kehittää teollisia portfolioyhtiöitään ja kiinteistösijoituksiaan aktiivisesti sekä etsii jatkuvasti uusia  sijoituskohteita. Ahlström Capitalin tavoitteena on tasapainoinen portfolio, ja yhtiö hajauttaa sijoituksia eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja yhtiöihin vähentääkseen sijoitustensa volatiliteettia ja pitääkseen odotetun tuoton sekä riskitasot sijoitusstrategiansa mukaisina.

Ahlström Capitalin sijoitusprosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen: sijoittamiseen, omistamiseen ja irtautumiseen. Meneillään olevien sijoitusyhtiöiden kehityshankkeiden lisäksi Ahlström Capital pyrkii jatkuvasti myös parantamaan omia käytäntöjään joustavan ja ketterän toimintatapansa tukemiseksi.

Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa noteerattuihin ja noteeraamattomiin teollisuusyrityksiin sekä liikekiinteistöihin ja metsäomaisuuteen. Ahlström Capital sijoittaa pohjoismaisiin, paikallisesti tai globaalisti toimiviin yhtiöihin, jotka noudattavat Pohjoismaissa käytössä olevaa hyvää hallintotapaa. Portfolioon kuuluu vakiintuneita yhtiöitä, joilla on vahva kassavirta ja selvää kasvupotentiaalia. Ahlström Capital tukee aktiivisesti portfolioyhtiöidensä kansainvälistä kasvua. Sijoituksia tehdessään Ahlström Capital punnitsee ja arvioi huolellisesti niihin liittyviä riskejä. Sijoitusten pitoaika on tyypillisesti suhteellisen pitkä.

Ahlström Capital sijoittaa sekä enemmistö- että vähemmistöosuuksiin. Tavoitteena on kuitenkin aina saada merkittävä vaikutus- tai määräysvalta portfolioyhtiön päätöksenteossa. Ahlström Capital luo arvoa portfolioyhtiöissä hyödyntämällä vahvaa teollista ja taloudellista osaamistaan, osallistumalla aktiivisesti hallituksen työskentelyyn ja käymällä aktiivisesti vuoropuhelua portfolioyhtiön johdon kanssa. Tavoitteena on kehittää pitkäjänteisiä ja dynaamisia yrityksiä, jotka pystyvät onnistuneesti hakemaan kasvua ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Lisäksi Ahlström Capitalilla on juurensa Ahlströmin suvun vahvassa historiassa ja yrittäjäperinteissä – kyseessä on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuussuvuista, jolla on yli 160-vuotinen perintö.