Startsida

07.04.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 250 000 euro till högskolor. Pressmeddelande

06.04.2017
Meddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Meddelande

29.03.2017
Årsredovisning 2016
09.03.2017
Bolagstämma 2017

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 5 april 2017 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter Protokoll 2017