Fokus på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar

Ahlström Capital har ett hängivet engagemang i att förvalta och utveckla Ahlström Capital-koncernens affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Ahlström Capitals mission är att skapa konsekvent och långsiktigt aktieägarvärde genom högklassiga investeringar och en aktiv och ansvarsfull förvaltning och utveckling av tillgångar.

För Ahlström Capital innebär ansvar långsiktiga investeringar, som skapar värde över tid. Ahlström Capital analyserar nya investeringsmöjligheter noggrant ur ett ansvarsperspektiv. På detta sätt strävar Ahlström Capital efter att föra vidare släktens historia och arv samt öka bolagets värde för kommande generationer.

Ahlström Capital förutsätter att också portföljbolagen agerar ansvarsfullt. Samtliga portföljbolag är engagerade i ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar och har en öppen dialog med intressenterna. De viktigaste intressenterna är aktieägare, anställda, portföljbolag och deras intressenter så som leverantörer och kunder, samt andra samarbetspartners, som banker, rådgivare och olika myndigheter.

I koncernens verksamhet innebär ekonomiskt ansvar att säkerställa Ahlström Capitals lönsamhet i syfte att skapa långsiktigt värde för aktieägare, andra intressenter och för samhället över lag. Ahlström Capitals lönsamhet är väsentlig för att portföljbolagen ska kunna utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, eftersom det säkerställer en kontinuerlig utveckling av bolagen, även i ekonomiskt osäkra tider.

Socialt ansvar innebär att säkerställa Ahlström Capitals personals säkerhet och välmående, att välja affärspartner och portföljbolag som bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt samt att handla i enlighet med släkten Ahlströms värderingar.

För Ahlström Capital innebär miljöansvar bland annat att handla på ett sätt som minimerar miljökonsekvenserna, undersöka förnybara energilösningar, bevara skogens biologiska mångfald och agera ansvarsfullt vid skogsavverkning. Fokusområdena ovan påverkar och stödjer varandra. Till exempel erbjuder investeringar i cleantech-bolag kommersiella möjligheter genom att lösa miljöutmaningar.

 

Ahlström Capital stöder CMI:s internationella fredsarbete

Ahlström Capital och Eva Ahlströms stiftelse stöder Crisis Management Initiatives (CMI) fredsarbete. CMI är en av president Ahtisaari grundad fredsförmedlingsorganisation, som förebygger och löser våldsamma konflikter med dialog och förhandlingar som arbetsredskap

Samhällsansvar ingår i släkten Ahlströms värderingar. Släktföretagets grundare Antti och Eva Ahlström var betydande filantroper under det sena 1800-talet, och de levde efter principen ”förmögenhet förpliktar”. Idag, 160 år senare, stöder både Ahlström Capital och Eva Ahlströms stiftelse, som har grundats av släktens kvinnliga avkomlingar, den finländska organisationen CMIs arbete för att främja fred i de mest utmanande konfliktområdena i världen.

CMI logo