Investeringar i olika tillgångsklasser

Ahlström Capital investerar i flera tillgångsklasser. Industriinvesteringarna inkluderar innehav i börsbolag och onoterade bolag. Utöver detta förvaltar Ahlström Capital en cleantech-portfölj som investerar i tillväxtföretag på området för ren teknologi.

Ahlström Capitals industriella investeringar inkluderar omfattande innehav i de börsnoterade bolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj och Suominen Oyj. Utöver detta innehåller portföljen direkta innehav i de onoterade bolagen Destia Group Oyj och Enics AG samt en fondinvestering i AC Cleantech Growth Fund I, en investeringsfond som förvaltas av Ahlström Capital.

För portföljbolagen är Ahlström Capitals ägande en garanti för att portföljbolagen förvaltas och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. Enligt intervjuer med portföljbolagen är Ahlström Capital en stabil, långsiktig ägare, som stödjer och utvecklar bolagen även i utmanande tider.

Ahlström Capital beskrivs även som en solvent och pålitlig ägare som har en stark industriexpertis och motivation att utveckla affärsverksamheten tillsammans med portföljbolagen.