Ett innovativt produktutbud för konsument- och industritillämpningar

Ahlstrom erbjuder innovativa fiberbaserade material med funktioner i vardagen. Bolagets material möjliggör funktionalitet och hållbarhet hos slutprodukter som används i en mängd olika dagliga konsument- och industritillämpningar.

Ahlstrom skapar värde genom ett unikt kunnande i att kombinera naturliga och syntetiska råvaror genom kemiska processer i syfte att producera differentierade produkter som är skräddarsydda för lokala marknader. Produkterna för en ren och hälsosam miljö består av applikationer som filter, medicinska textilier, diagnostik, tapeter, samt dryckes- och livsmedelsförpackningar. Största delen av Ahlstroms fibrer kommer från förnybara källor för att minimera produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

Ahlstrom är global marknadsledare inom två av sina affärsområden, Filtration & Performance och Specialties. Ahlstroms produktutbud gynnas av globala trender, som en växande befolkning, en ökad efterfrågan på miljövänligare och resurseffektiva material, nya behov inom vården, förändringar i demografin, urbanisering samt knappa resurser. Räknat i omsättning är Ahlstroms huvudmarknader Europa (47 %), Nordamerika (30 %), Asien Stillahavsområdet (16 %) och Sydamerika (5 %).

www.ahlstrom.com

 

  • GRUNDAT: 1851
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Fibermaterial av hög kvalitet
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 22
  • ANTAL ANSTÄLLDA: 3 300
  • OMSÄTTNING 2015: 1 074,7 miljoner euro
  • MARKNADSVÄRDE 31.12.2015: 336,8 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2014
  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 11,0 %