Aktuellt

Aktuellt

16.03.2018
Bolagstämma 2018

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter

06.03.2018
Pressmeddelande

Lasse Heinonen utnämnd till verkställande direktör för Ahlström Capital. Pressmeddelande

21.12.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström avgår. Pressmeddelande

18.12.2017
Meddelande

Fastighetsaffären gällande Kaserngatan 21 slutförd. Meddelande

30.11.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capital köper ett nybyggnadsprojekt i Kånala, Helsingfors, av Lehto Group. Pressmeddelande

11.08.2017
Meddelande

Ett avtal har ingåtts gällande försäljning av kontorsbyggnaden Kasarmikatu21. Meddelande

Press releases of portfolio companies