close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Professionella styrelseledamöter representerar företagets ägare

Ahlström Capitals styrelsen ansvarar i samarbete med bolagets verkställande direktör för den interna kontrollen, som även omfattar riskhantering. Styrelsen fastslår bolagets allmänna mål och strategier och godkänner årsplanen.

Styrelsen kan besluta om att inrätta nya kommittéer i syfte att bereda ärenden som styrelsen ansvarar för. Kommittémedlemmarna väljs årligen av styrelsen efter bolagsstämman.

Styrelseledamöter

Kari Kauniskangas

Chairman of the Board

Mats Danielsson

Board member

Håkan Johansson

Board member

Casper von Koskull

Board member

Nelli Paasikivi-Ahlström

Board Member

Pekka Pajamo

Board member

Fredrik Persson

Board member

Malin Persson

Board member