close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fastighetsinvesteringar är grunden i vår portfölj

Grunden i Ahlström Capitals fastighetsstrategi är högklassiga objekt, som underhålls fortlöpande. Våra investeringar är koncentrerade främst till huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och till andra tillväxtcentrum. Fastighetsegendomen förvaltas och sköts av Ahlström Capitals dotterbolag A. Ahlström Kiinteistöt Oy.

Våra fastighetsinvesteringar består huvudsakligen av kontorsbyggnader, byggnader för småindustri och av logistikbyggnader. Bostadsinvesteringarna gör vi via Avain Yhtiöt. Portföljens grund utgörs av fastighetsinvesteringar vilka ger en stabil avkastning med relativt låga risker. Ahlström Capital utvecklar aktivt sin fastighetsportfölj och följer konstant fastighetsmarknaden i Finland för att hitta nya investeringsobjekt.