close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ahlström Collective Impact

Ahlström Capital medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barn. ACI-initiativet grundades 2020 och är en ny samarbetsmodell mellan Ahlström:s nätverk och UNICEF Finland. ACI är utformat för strategiska investeringar som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Till ACI hör i dag Ahlström Capital, dess portföljbolag Ahlstrom-Munksjö, Enics, Glaston, och Suominen, Antti Ahlström Perilliset, Eva Ahlströms stiftelse och Walter Ahlström stiftelse. År 2021, donerade ACI sammanlagt 600 000 euro till UNICEF:s globala program för utbildning, varav Ahlström Capitals bidrag uppgick till 100 000 euro.

ACI inriktade sig på den kris som drabbade undervisning och barns inlärning på grund av Covid-19-pandemin. Pandemin orsakade stora avbrott i tillgången till utbildning av hög kvalitet och därmed en också en ökande ojämlikhet. Att slå vakt om barns utbildning är av yttersta vikt för att värna om deras framtid. UNICEF:s program Global Education spelar en betydande roll i detta sammanhang. För att hantera krisen i undervisningen avser UNICEF att säkerställa en stadig grund i läskunskap och matematik, vilka utgör grunden för allt lärande.

År 2021 lanserades ett program för ACI-ambassadörer. ACI-ambassadörerna är medarbetare och aktieägare i bolagen inom nätverket Ahlström. Dessa främjar och förverkligar ACI:s vision och initierar kampanjer och evenemang (i likhet med den Internationella barndagen) på lokal nivå. Dessutom tar ACI-ambassadörerna del av information om UNICEF och om barnens rättigheter och om FN:s mål för hållbar utveckling och samhällsansvar

Läs vårt pressmeddelande här.

Besök Ahlström Collective Impacts webbplats här.