close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Investeringar i börsnoterade och privatägda bolag

Vi vill vara en ledande investerare i nordiska företag med internationell verksamhet eller internationaliseringspotential. Vi är en aktiv ägare med ett strategiskt och långsiktigt tänkande. Vi investerar i både börsnoterade och privatägda företag.

Ahlström Capitals industriinvesteringar omfattar betydande investeringar i de börsnoterade bolagen Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp och Suominen Oyj. Portföljen omfattar också direkta innehav i privatägda företag som Enics AG, M&J Recycling A/S och Ahlström Invest B.V. (med ett betydande innehav i Ahlstrom-Munksjö) samt en investering i AC Cleantech Fonden I. År 2021 hade Ahlström Capitals portföljbolag en omsättning på cirka 4,4 miljarder euro och sysselsatte nästan 13 500 personer i 33 länder.

Som ägare ser Ahlström Capital till att de portföljbolag vi äger utvecklas på ett hållbart sätt under god förvaltning och i enlighet med god bolagsstyrning. Vi ökar värdet på de företag vi äger genom att delta i deras utveckling genom aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv.

Vi utvecklar våra investeringar med hjälp av vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande. Vi utvecklar företag till ledare inom sitt område.

Våra portföljbolag: