close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ahlström Invest inkl. Ahlstrom

Ahlström Invest är ett familjeägt investeringsbolag. Bolaget förvaltar aktivt sitt innehav i Ahlstrom och koncentrerar sina investeringar i börsnoterade och onoterade företag med hållbar utveckling.

Ahlström Invests uppdrag som aktiv aktieägare, tillsammans med övriga konsortiemedlemmar Bain Capital och Viknum, är att utveckla ägandet i Ahlstrom och att skapa långsiktigt värde för bolagets aktieägare. Samtidigt investerar man och förvaltar betydande investeringstillgångar.

Ahlström Capitals innehav 24,1%
Övriga
Investeringstillgångar
>1 miljard

Ahlstrom är världsledande inom hållbara och innovativa fiberbaserade material.

Ahlstrom är världsledande inom fiberbaserade specialmaterial. Bolagets mål är att rena och skydda, med varje fiber, för en hållbar värld. Ahlstroms vision är att vara företaget som väljs för sina hållbara specialmaterial av alla intressenter. Ahlstrom betjänar fem växande och distinkta slutmarknader, som utgör grunden för fem divisioner: Filtration (filtrering), Food & Consumer Packaging (mat och konsumentförpackningar), Healthcare (hälsovård), Building Materials (byggmaterial) and Technical Materials (tekniska material). Ahlstrom har 38 produktionsanläggningar i 13 länder i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet. Företaget utvecklar produkter i samarbete med kunderna. Målet är att förbättra affärseffektiviteten och miljövänligheten.

www.ahlstrom.com

Ahlström Invests ägarandel 36,4%
Övriga
Omsättning 2021 (pro forma)
2,6 miljarder
Grundat
1851
Hemort
Helsingfors, Finland
Antal anställda (2021, pro forma)
7 000
Verksamhetsländer (2021)
13

Pressmeddelanden

01.06.2023 – Ahlstrom and Terre de Couleur develop fiber-based hair cap to curb single-use plastic consumption in the beauty industry
31.05.2023 – Ahlstrom: January-March 2023 financial results published
25.05.2023 – Ahlstrom launches Reliance® Fusion next-generation simultaneous sterilization wrap