close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Effektiva, förnybara och tillförlitliga lösningar

Ahlström Capitals cleantech-fond fokuserar i huvudsak på två företag: Scandinavian Biogas Fuels International AB, som producerar förnybar energi av nästan alla typer av organiskt avfall, och Swedish Stirling AB, som utvecklar teknik för att omvandla solenergi till elektrisk energi. Portföljen innehåller även Frangible Safety Posts Ltd., som är inriktat på marknaden för passiv trafiksäkerhet.

Swedish Stirling (tidigare Ripasso Energy) är ett svenskt bolag som grundades 2008. Bolaget utvecklar teknologi för att effektivt och ekonomiskt omvandla solenergi till elektrisk energi genom att använda stirlingmotortekniken. Swedish Stirling är fast besluten att bli en av de stora globala aktörerna i att tillhandahålla kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter för elproduktion. Cleantech-fonden, som förvaltas av Ahlström Capital, innehar 10,4 procent av aktierna i Swedish Stirling.

Scandinavian Biogas är en av de största biogasproducenterna i Sverige och producerar effektivt förnybar energi av organiskt avfall. Bolaget fokuserar på tillverkning i industriell skala. Företaget innehar ledande expertis i planeringen och driften av biogasfabriker för att åstadkomma biogasproduktion på en konsekvent hög nivå baserat på resurs- och energisnåla processer. Bolagets teknik för storskalig biogasproduktion är en av de effektivaste i världen. Cleantech-fonden, som förvaltas av Ahlström Capital, innehar 1,8 procent av aktierna i Scandinavian Biogas.