close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Media / Aktuellt

14.05.2023 – News

Johan “Jussi” Gullichsen (f. 1936), professor emeritus i cellulosateknik vid Aalto-universitetet, mångårig medlem och styrelseordförande i familjeföretaget A. Ahlström Oy, avled lördagen den 13 maj 2023. Läs mer.

13.04.2023 – Lehdistötiedote

Förändringar i sammansättningen av A. Ahlström Oy:s styrelse. A. Ahlström Oy:s ordinarie bolagsstämma den 12 april 2023 valde Hannele Arvonen, M.Sc. (Forestry) som ny medlem i styrelsen. Läs mer.

29.03.2023 – News

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen kan hittas här (på engelska).

08.03.2023 – Annual Meeting

A. Ahlström Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 april 2023 kl. 17.00 i Helsingfors, Norra Esplanaden 29. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida. A. Ahlström Oy:s aktieägare: om du inte har tillgång till intra, vänligen kontakta oss på registration@ahlstromcapital.com.

27.01.2023 – News

Byggprojektet Erica Green Chemistry Park sätter igång och webbsidan ericagcp.fi publicerades. Läs mera här

28.11.2022 – Pressmeddelande

Beslut vid Ahlström Capital Oy:s extra bolagsstämma. Läs mer här.

28.11.2022 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25.11.2022. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

14.10.2022 – Meddelande

Ahlström Capital Oy:s extra bolagsstämma hålls fredagen den 25 november 2022 kl. 16.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma.

12.10.2022 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har gjort en strategisk investering i Bast Fibre Technologies. Läs mer här.

03.10.2022 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har slutfört förvärvet av majoriteten av Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor. Läs mer här.

03.10.2022 – Meddelande

Sammanslagningen av Enics och GPV slutförd, en europeisk elektronikjätte föds. Läs mer här.

30.09.2022 – Pressmeddelande

Avain Yhtiöt och A. Ahlström Kiinteistöt utvecklar universitetets campus i Gumtäktsbacken. Läs mer här.

27.09.2022 – Pressmeddelande

Ahlström Collective Impact investerar 1 miljon euro i barnens välfärd via UNICEF Finland. Läs mer här.

23.08.2022 – Meddelande

Ahlström Capital Oy:s extra bolagsstämma hålls torsdagen den 15 september 2022 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma.

22.06.2022 – Meddelande

Enics och GPV skapar en europeisk elektronikjätte. Läs mer här.

23.05.2022 – Pressmeddelande

Ahlström Capital förvärvar majoriteten av Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor. Läs pressmeddelandet här.

30.03.2022 – Meddelande

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen kan hittas här (på engelska).

04.03.2022 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 6 april 2022 kl. 16.45 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida. Ahlström Capitals aktieägare: om du inte har tillgång till intra, vänligen kontakta oss på registration@ahlstromcapital.com.

01.12.2021 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har slutfört förvärvet av M&J Recycling. Läs pressmeddelandet här.

01.12.2021 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har slutfört försäljningen av Destia. Läs pressmeddelandet här.

05.10.2021 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 12.4.2021. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

16.09.2021 – Pressmeddelande

Ahlström Capital och Ahlström Collective Impact gör tillsammans en betydande investering i UNICEFs globala program för utbildning. Läs meddelanden här.

26.08.2021 – Pressmeddelande

Ahlström Capital säljer Destia till Colas. Läs pressmeddelanden här.

16.07.2021 – Pressmeddelande

Ahlström Capital förvärvar Metso-Outotec’s avfallsåtervinnings-verksamhet. Pressmeddelandet.

01.07.2021 – Meddelande

A. Ahlström Kiinteistöt Oy investerade tillsammans med alternativfonden Terrieri Kiinteistöt Ky, som förvaltas av S-Banken, i en ny fastighet för Cramo Finland Oyj i Vanda. Det omfattande byggprojektet är nu avslutat. Till meddelande här.

13.04.2021 – Pressmeddelande

Förändringar i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande.

30.03.2021 – Meddelande

Kemiras, Ahlström Capitals, Kyrkans pensionsfonds och Aktia Livförsäkrings byggnads- och innovationsinvestering skapar tillväxt i Esbo – Kemiras nya forskningscenter blir en del av konceptet Green Chemistry Park. Läs meddelanden här.

30.03.2021 – Meddelande

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen kan hittas här (in English). En svenskspråkig sammanfattning för 2020 hittar du här.

04.03.2021 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 12 april 2021 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida.

02.02.2021 – Pressmeddelande

A. Ahlström Kiinteistöt Oy som delägare i Avain Yhtiöt. Läs pressmeddelandet här.

26.01.2021 – Meddelande

A. Ahlström Kiinteistöt som investerare i nytt lokalprojekt i Tammerfors centrum. Läs pressmeddelande här.

10.12.2020 – Meddelande

Fastigheten på Södra esplanaden 14 fick solpaneler som del av energirenoveringen. Läs meddelanden här.

21.10.2020 – Meddelande

Spa Holdings 3 Oy inleder det frivilliga rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj den 22 oktober 2020. Läs mer här: tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/sv/

16.10.2020 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 15.4.2020. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

24.09.2020 – Pressmeddelande

Familjen Ahlströms investeringsbolag Ahlström Capital lämnar tillsammans med Bain Capital, Viknum och Belgrano Inversiones ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö. Pressmeddelande.

Media presentation från infomötet på 24 september 2020 kl. 9.30 här.

19.08.2020 – Pressmeddelande

Ahlström Capital medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF Finlands arbete för en bättre framtid för barn. Pressmeddelande.

18.06.2020 – Meddelande

Vår fastighet på Södra Esplanaden 14 har tilldelats ett BREEAM-certifikat. Läs mer här.

16.04.2020 – Pressmeddelande

Förändringar i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande.

14.04.2020 – Meddelande

Det nya projektet i Åby i Vanda, byggs för Cramo Finland Oyj och förverkligas som en joint venture mellan A. Ahlström Kiinteistöt Oy och den av Fennia förvaltade fonden Terrieri Kiinteistöt Ky. Läs mer. Till pressmeddelande här.

01.04.2020 – Meddelande

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen kan hittas här (in English). En svenskspråkig broschyr som sammanfattar de viktigaste händelserna i Ahlström Capital och i våra portföljbolag år 2019 hittar du här.

10.03.2020 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 15 april 2020 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida.

21.11.2019 – Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 25 000 euro till UNICEF och 20 000 euro till skogsforskning i Östra Finlands universitet. Pressmeddelande

16.10.2019 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 8.4.2019. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

06.08.2019 – Meddelande

Pia Lindborg tillträdde som A. Ahlström Kiinteistöt Oy:s nya fastighetsdirektör den 1 augusti 2019. Pia ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av koncernens fastighetsportfölj. Hon har tidigare varit ansvarig för Redito AB:s verksamhet i Finland och har haft olika befattningar på OP-Pohjola.

20.06.2019 – Meddelande

Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelsesammansättningar. Meddelande

10.04.2019 – Pressmeddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande

08.03.2019 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 8 april 2019 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

06.11.2018 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 11.4.2018. Mer information finns på aktieägarnas intrasida

01.08.2018 – Meddelande

Lasse Heinonen tillträder som Ahlström Capitals vd idag. Meddelande

05.07.2018 – Meddelande

Ahlström Capital ansluter sig till FN:s Global Compact -initiativ. Meddelande

20.06.2018 – Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 25 000 euro till Arcada och 20 000 euro till Cancerstiftelsen. Pressmeddelande

20.06.2018 – Meddelande

Nya medlemmar i Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelse. Meddelande

16.03.2018 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter

06.03.2018 – Pressmeddelande

Lasse Heinonen utnämnd till verkställande direktör för Ahlström Capital. Pressmeddelande

21.12.2017 – Pressmeddelande

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström avgår. Pressmeddelande

18.12.2017 – Meddelande

Fastighetsaffären gällande Kaserngatan 21 slutförd. Meddelande

30.11.2017 – Pressmeddelande

Ahlström Capital köper ett nybyggnadsprojekt i Kånala, Helsingfors, av Lehto Group. Pressmeddelande

11.08.2017 – Meddelande

Ett avtal har ingåtts gällande försäljning av kontorsbyggnaden Kasarmikatu21. Meddelande

04.07.2017 – Meddelande

Medlemmarna i Ahlström Capitals aktieägarnas nomineringsorgan är fr o m 1.7.2017 ordförande Mikael Lilius, Thomas Ahlström, Mats Danielsson, Pekka Pajamo och Peter Seligson.

30.06.2017 – Meddelande

Kontrosbyggnaden Kasarmikatu 21 är fullt uthyrd. Meddelande

21.06.2017 – Pressmeddelande

Ahlström Capital blir största ägaren i både Detection Technology och Glaston Pressmeddelande

07.04.2017 – Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 250 000 euro till högskolor. Pressmeddelande

06.04.2017 – Meddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Meddelande

29.03.2017 – Årsredovisning
09.03.2017 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 5 april 2017 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter Protokoll 2017

31.01.2017 – Pressmeddelande

Pasi Koota utnämnd till ekonomidirektör för Ahlström Capital. Pressmeddelande

25.01.2017 – Meddelande

Kaserngatan 21 – nästan alla utrymmena uthyrda. Meddelande

09.12.2016 – Meddelande

Projektet på Kaserngatan 21 framskrider, restaurang Juuris grundare öppnar nya restauranger. Meddelande

13.09.2016 – Meddelande

Försäljning av Ahlström Capitals innehav i AR Packaging har slutförts. Meddelande

15.06.2016 – Utnämning

Ahlström Capital Oy har utsett Camilla Sågbom (46) till direktör med ansvar för kommunikation och företagsansvar. Pressmeddelanden

30.05.2016 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har i dag meddelat att bolaget har undertecknat ett bindande avtal angående försäljning av sitt innehav i AR Packaging Group AB (”AR Packaging”) till fonder förvaltade av CVC Capital Partners (”CVC”).  Pressmeddelanden

11.04.2016 – Utnämningar

Ändringar i Ahlström Capital Oy:s organisation. Pressmeddelanden

07.04.2016 – Pressmeddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande.

16.03.2016 – Bolagsstämma

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 april 2016 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter och Protokoll 2016.

10.03.2016 – Pressmeddelande

Ett sällsynt nybygge i Helsingfors centrum. Pressmeddelande

18.12.2015 – Meddelande

Hans Sohlström utnämnd till VD för Ahlström Capital Oy. Pressmeddelande

12.10.2015 – Meddelande

Panu Routila lämnar Ahlström Capital Oy 1.11.2015. Pressmeddelanden

01.09.2015 – Utnämning

Ahlström Capital Oy har utsett Tero Telaranta (44) till direktör med ansvar för industriell placeringsverksamhet. Press release

29.07.2015 – Meddelande

Ahlström Capital Oy:s verkställande direktör Panu Routila har meddelat att han lämnar sin befattning för att tillträda som verkställande direktör i Konecranes Abp. Pressmeddelanden

26.03.2015 – Pressmeddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelanden

11.03.2015 – Pressmeddelande

ÅR Packaging Group emitterade ett obligationslån på 35 miljoner euro. Pressmeddelanden

22.01.2015 – Meddelande

ÅR Packaging Group förvärvar Meadwestvacos förpackningsverksamhet i Europa. Pressmeddelanden

07.10.2014 – Meddelande

Ahlström Capital har beslutat att använda sin optionsrätt och köper 66 666 666 aktier i Suominen, vilket motsvarar 26,89 procent av alla aktier, av Ahlstrom Abp. Pressmeddelanden

12.09.2014 – Meddelande

Danfoss lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacons aktier – Ahlström Capital sålde sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss. Pressmeddelanden

01.07.2014 – Meddelande

Ahlström Capital slöt den 26 maj 2014 ett avtal om att förvärva Destia Oy:s aktiestock av finska staten. Konkurrens- och konsumentverket har gett sitt godkännande till arrangemanget och Destia Oy har i dag den 1 juli 2014 övergått i Ahlström Capitals ägo. Pressmeddelanden

30.05.2014 – Meddelande

Omstruktureringar av de av släkten Ahlström kontrollerade bolagen Antti Ahlström Perilliset Oy, A. Ahlström Osakeyhtiö och Ahlström Capital Oy har nu genomförts.  Pressmeddelanden

26.05.2014 – Pressmeddelande

Ahlström Capital har slutit avtal om att av finska staten förvärva serviceföretaget Destia Ab som verkar i infrastruktur- och byggbranschen. Köpet skapar klarhet i konkurrensläget inom infrastruktur- och byggbranschen. Pressmeddelanden

13.02.2014 – Pressmeddelande

Avyttringen av ÅR Packagings affärsverksamheter annulleras. Pressmeddelanden

13.02.2014 – Meddelande

Ladda Ahlström Capital Ekonomisk Rapport för 2013

10.01.2014 – Pressmeddelande

Ahlström Capital deltar i ett finansieringsarrangemang i samband med att Ahlstrom säljer sin fabrik i brasilianska Paulínia till Suominen. Pressmeddelanden

Prev
1 / 10
Next

Media / Portföljbolagens pressmeddelanden

26.05.2023
RIIKKA LAITASALO ON NIMITETTY GLASTONIN SVP, PEOPLE AND CULTURE -TEHTÄVÄÄN
26.05.2023
Jonni Friman appointed SVP, Transformation Management Office at Suominen
26.05.2023
Jonni Friman nimitetty Suomisen muutos- ja kehitysjohtajaksi
25.05.2023
Ahlstrom launches Reliance® Fusion next-generation simultaneous sterilization wrap
24.05.2023
Ahlstrom appoints Mary Puddepha as Chief People Officer
24.05.2023
Ahlstrom: Information regarding publication of January-March 2023 financial results
23.05.2023
Ahlstrom supports the transition to renewable energy sources with Elektro-Tek® electrotechnical papers
19.05.2023
The Board of Directors of Suominen resolved on incentive plan for President & CEO
19.05.2023
Suomisen hallitus päätti toimitusjohtajan kannustinjärjestelmästä
11.05.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Linander Nina
11.05.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Linander Nina
11.05.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Borgman Björn
11.05.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Borgman Björn
11.05.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Remes Laura
11.05.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Remes Laura
11.05.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Eskola Jaakko
11.05.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Eskola Jaakko
11.05.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Barsness Aaron
11.05.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Barsness Aaron
10.05.2023
Ahlstrom ECO™, a renewable lignin-impregnated filter media, wins the American Filtration Society’s New Product of the Year award
04.05.2023
Suominen Corporation’s Interim Report for January 1 – March 31, 2023: Challenging start for the year, despite market uncertainty outlook unchanged
04.05.2023
Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Haastava alku vuodelle, markkinoiden epävarmuudesta huolimatta näkymät ennallaan
04.05.2023
Detection Technology launches high-resolution and high-speed TDI-cameras to enhance in-line battery inspection
04.05.2023
Ahlstrom receives Packaging S.T.A.R. Award from Taco Bell®
02.05.2023
Ahlstrom appoints Konraad Dullaert as EVP for Science, Innovation and Sustainability
27.04.2023
Detection Technology Plc business review January-March
27.04.2023
Ahlstrom achieves accreditation through Pet Sustainability Coalition
26.04.2023
Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2023: Arkkitehtuuriliiketoiminnan tasaisen hyvä kehitys jatkui
25.04.2023
Ahlstrom launches Ahlstrom ECO™, a renewable lignin-based automotive filter media
24.04.2023
Publishing of Suominen’s Interim Report January–March 2023 on May 4, 2023
24.04.2023
Suomisen tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistaminen 4.5.2023
24.04.2023
Muutos Glastonin johtoryhmässä
19.04.2023
Ahlstrom expands technology capabilities in filtration, enabling new solutions with an increased lifetime from its Hyun Poong plant in South Korea
18.04.2023
Glaston julkaisee tammi─maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen 26.4.2023 klo 8.30
14.04.2023
Suominen has completed the consultation procedure concerning its plan to permanently close manufacturing at its Mozzate plant in Italy
14.04.2023
Suominen on saanut päätökseen neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaalla Italiassa
14.04.2023
Glaston on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet
04.04.2023
GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
03.04.2023
Decisions taken by Suominen’s Annual General Meeting and the Board of Directors
03.04.2023
Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
30.03.2023
Tommi Björnman to start as the President and CEO of Suominen on April 1, 2023
30.03.2023
Tommi Björnman aloittaa Suomisen toimitusjohtajana 1.4.2023
30.03.2023
Detection Technology: Organising meeting of the Board of Directors
30.03.2023
Resolutions of the Annual General Meeting of Detection Technology
29.03.2023
Ahlstrom’s Cristal® Transparent Packaging papers achieve SAFER™ Designation, helping brands demonstrate human and environmental safety
28.03.2023
Ahlstrom publishes its sustainability report 2022
27.03.2023
Supplement to the proposal by Detection Technology’s Shareholders’ Nomination Board to the Annual General Meeting 2023
27.03.2023
Ahlstrom and Istituto Stampa develop a compostable butter and margarine packaging
20.03.2023
Detection Technology enters a research consortium to develop detectors for novel medical imaging
15.03.2023
Supplement to the company announcement, inside information: Detection Technology acquires Haobo Imaging and invests in TFT technology to double its total addressable market
15.03.2023
Inside information: Detection Technology acquires Haobo Imaging
14.03.2023
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
13.03.2023
Ahlstrom launches consultation process about the future of its Stenay plant in France
13.03.2023
Glastonin vuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistu
09.03.2023
Suominen has published its Annual Report 2022
09.03.2023
Suominen on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksensa
09.03.2023
KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
09.03.2023
Glaston on saanut ensimmäisen MATRIX EVO -tilauksen Saint-Gobain Sekuritilta
06.03.2023
Janne Silonsaari appointed as the CFO of Suominen
06.03.2023
Janne Silonsaari nimitetty Suomisen talousjohtajaksi
03.03.2023
Sisäpiiritieto: Glaston solmi yli 8 miljoonan euron kaupan useista autoteollisuuden esikäsittelylinjoista
02.03.2023
Notice to the Annual General Meeting of Detection Technology Plc
02.03.2023
Detection Technology’s annual review, financial statements and CG statement 2022 published
02.03.2023
DORAGLASS valitsi Glastonin HTBS- ja RC-sarjan ajoneuvolasinjalostusratkaisut
27.02.2023
Suominen Corporation’s conveyance of own shares based on the long-term share-based incentive plan
27.02.2023
Suominen Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus
27.02.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Koivisto Markku
27.02.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Koivisto Markku
27.02.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Kelly Lynda
27.02.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Kelly Lynda
27.02.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Korhonen Klaus
27.02.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Korhonen Klaus
27.02.2023
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Saim Mimoun
27.02.2023
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Saim Mimoun
27.02.2023
Ahlstrom: Financial Statements Release 2022 published
16.02.2023
Ahlstrom: Information regarding publication of FY 2022 financial result
10.02.2023
Glaston panostaa hiilijalanjälkensä pienentämiseen – ensimmäinen päästövähennystavoite saavutettu
09.02.2023
Glastonin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Vahva tulos ja rahavirta vuoden viimeisellä neljänneksellä
07.02.2023
Ahlstrom launches a new high-performance filter media range for HVAC with longer filter lifetime and lower environmental impact
03.02.2023
CORRECTION: Suominen Corporation’s Financial Statements Release for January 1 – December 31, 2022: A difficult year characterized by cost inflation and US demand challenges
03.02.2023
KORJAUS: Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022: Vaikea vuosi, jota leimasivat kustannusinflaatio ja kysynnän haasteet Yhdysvalloissa
03.02.2023
CORRECTION: Notice to the Annual General Meeting of Suominen Corporation
03.02.2023
KORJAUS: Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
03.02.2023
Notice to the Annual General Meeting of Suominen Corporation
03.02.2023
Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
03.02.2023
Suominen Corporation’s Financial Statements Release for January 1 – December 31, 2022: A difficult year characterized by cost inflation and US demand challenges
03.02.2023
Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022: Vaikea vuosi, jota leimasivat kustannusinflaatio ja kysynnän haasteet Yhdysvalloissa
03.02.2023
The Board of Directors of Suominen Corporation resolved on a new share-based Long-Term Incentive Plan for management and key employees
03.02.2023
Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä
02.02.2023
Detection Technology Plc financial statements review January-December 2022
02.02.2023
Detection Technology’s Board decided on a Performance Share Plan 2023–2025
31.01.2023
Ahlstrom’s FluoroFree® Technology leads the industry in next generation grease-resistant packaging solutions
31.01.2023
Glaston julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2023 klo 8.30
25.01.2023
Invitation to Detection Technology’s webcast on financial statements review
23.01.2023
Sirpa Koskinen appointed as the interim CFO of Suominen
23.01.2023
Sirpa Koskinen nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi
20.01.2023
Publishing of Suominen’s Financial Statements Release 2022 on February 3, 2023
20.01.2023
Suomisen tilinpäätöstiedotteen 2022 julkistaminen 3.2.2023
17.01.2023
Ahlstrom launches new FibRoc® performance solutions for plasterboards, delivering excellent fire and moisture resistance and helping to reduce environmental impact
16.01.2023
Ahlstrom: Name change of notes issuer Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy
13.01.2023
Proposals by the Nomination Board to the Annual General Meeting 2023 of Suominen
13.01.2023
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
10.01.2023
Inside information: Suominen initiates consultation procedure concerning a plan to permanently close manufacturing at its Mozzate plant in Italy
10.01.2023
Sisäpiiritieto: Suominen käynnistää neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaalla Italiassa
29.12.2022
Detection Technology expands its manufacturing in Finland to offer EU Origin products
20.12.2022
Proposals of the Shareholders’ Nomination Board of Detection Technology to the Annual General Meeting 2023
20.12.2022
Glaston nimittää Kaisa Latvan uudeksi lakiasiainjohtajaksi
16.12.2022
Ahlstrom FiltEV®, high performance filtration solutions for electric vehicles, wins Product of the Year award in the filter media category by Waterloo Filtration Institute
15.12.2022
Muutoksia Glastonin hallituksen valiokunnissa
14.12.2022
Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
13.12.2022
Ahlstrom appoints Helen Mets as President and CEO
09.12.2022
Appointment in Ahlstrom’s Executive Management Team
01.12.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
30.11.2022
President & CEO of Suominen Corporation changes
30.11.2022
Suomisen toimitusjohtaja vaihtuu
30.11.2022
Ahlstrom Advances Base Paper Technology to Develop Replacement Solutions for Plastic and Film Packaging
23.11.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Toni Tamminen
23.11.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Toni Tamminen
21.11.2022
Changes in Ahlstrom’s Executive Management Team
21.11.2022
Ahlstrom: January-September 2022 financial results published
15.11.2022
Ahlstrom: Information regarding publication of January-September 2022 financial results
09.11.2022
Detection Technology complements its standard medical CT offering with X-ACE 16 HD
03.11.2022
Ahlstrom invests in South America to support filtration customers with a new lamination capability
02.11.2022
Ahlstrom to redesign and renew Business Platform to support new strategy and operating model
28.10.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
27.10.2022
Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022: Ennätyssuuri tilauskertymä 86,2 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä
26.10.2022
Suominen Corporation’s Interim Report for January 1–September 30, 2022: High quarterly sales, result recovery trending positively
26.10.2022
Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022: Vuosineljänneksen myynti korkea, tuloksen elpymisessä positiivista kehitystä
26.10.2022
Detection Technology Plc business review January-September 2022
18.10.2022
Glaston julkaisee tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen torstaina 27.10.2022 klo 8.30
18.10.2022
Glastonille useita tilauksia Kiinan Tianjinissa valmistettavista ajoneuvoteollisuuden esikäsittelylinjoista
12.10.2022
Publishing of Suominen’s Interim Report January–September 2022 on October 26, 2022
12.10.2022
Suomisen tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistaminen 26.10.2022
12.10.2022
Muutos Glastonin johtoryhmässä
03.10.2022
Ahlstrom-Munksjö to operate under the business name Ahlstrom
03.10.2022
Ahlstrom-Munksjö completes the reorganization of the Decor business ownership
30.09.2022
Suominen launches a premium nonwoven with a unique tri-layer structure
30.09.2022
Suominen lanseeraa korkealaatuisen kolmikerroksisen kuitukankaan
28.09.2022
Detection Technology’s financial calendar for 2023
27.09.2022
Ahlström Collective Impact invests EUR 1 million in the welfare of children via UNICEF Finland
21.09.2022
Glastonille sopimus viidestä uuden sukupolven aurinkopaneelilasin tuotantolinjasta Kiinassa
16.09.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
13.09.2022
Suominen’s financial reporting in 2023
13.09.2022
Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023
09.09.2022
Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan kokoonpano
09.09.2022
Ahlstrom-Munksjö, Metsä Fibre and 3M continue collaboration in responsible wood sourcing
06.09.2022
Suominen to implement a new energy surcharge on all products in Europe
06.09.2022
Suominen ottaa käyttöön uuden energialisämaksun kaikkiin tuotteisiinsa Euroopassa
06.09.2022
CFO Toni Tamminen to leave Suominen
06.09.2022
Talousjohtaja Toni Tamminen lähtee Suomiselta
02.09.2022
Composition of Suominen’s Nomination Board
02.09.2022
Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano
02.09.2022
Shareholders’ Nomination Board appointed at Detection Technology
01.09.2022
Ahlstrom-Munksjö’s sustainability work has been awarded Platinum level rating by EcoVadis 2022
01.09.2022
Ahlstrom-Munksjö Continues Investment in the Beverage Industry, Consolidating Leadership Position
26.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
26.08.2022
Ahlstrom-Munksjö: January-June 2022 financial results published
19.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
18.08.2022
Ahlstrom-Munksjö: Information regarding publication of January-June 2022 financial results
17.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
17.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
17.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
17.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
17.08.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
16.08.2022
Suominen to implement surcharges in North America
16.08.2022
Suominen ottaa käyttöön lisämaksut Pohjois-Amerikassa
12.08.2022
Glaston solmii 31 miljoonan euron kaupan useista eristyslasilinjoista
11.08.2022
Meet SIBA High-Tech Mechanical – Our New Partner
09.08.2022
Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla
09.08.2022
Suominen Corporation’s Half-Year Financial Report for January 1 – June 30, 2022: Challenges with cost inflation and customer demand continued, improvement expected in the second half
09.08.2022
CORRECTION: Suominen Corporation’s Half-Year Financial Report for January 1 – June 30, 2022: Challenges with cost inflation and customer demand continued, improvement expected in the second half
09.08.2022
KORJAUS: Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla
04.08.2022
Glastonin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: Vakaata edistymistä toisella neljänneksellä haastavasta ympäristöstä huolimatta
04.08.2022
Glastonin tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2023
03.08.2022
Detection Technology Plc half-yearly report January-June 2022
03.08.2022
Detection Technology: A share-based long-term incentive scheme established
01.08.2022
Ahlstrom-Munksjö to invest EUR 15 million in reducing its carbon footprint at its production plants in Wisconsin, USA
27.07.2022
Invitation to Detection Technology’s webcast on half-yearly report
26.07.2022
Glastonin puolivuosikatsaus 2022 julkaistaan torstaina 4.8.2022 klo 8.30
25.07.2022
Publishing of Suominen’s Half-Year Financial Report for January–June 2022 on August 9, 2022
25.07.2022
Suomisen tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen julkistaminen 9.8.2022
09.07.2022
New M&J P250 pre-shredder launched at IFAT
01.07.2022
Detection Technology Plc – Managers’ Transactions
30.06.2022
Detection Technology Plc – Managers’ Transactions
29.06.2022
HYDRASPUN® Reserve nonwoven offers exceptional dispersibility without the heavy weight
29.06.2022
HYDRASPUN® Reserve tarjoaa erinomaisen hajoavuuden matalalla neliömassalla
28.06.2022
Suominen Corporation: Notification of change in holdings according to chapter 9, section 10 of the Securities Market Act
28.06.2022
Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta
28.06.2022
Appointment in Ahlstrom-Munksjö’s Executive Management Team
20.06.2022
Suominen invests in strengthening its capabilities in sustainable products in Nakkila, Finland  
20.06.2022
Suominen vahvistaa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla Nakkilaan
16.06.2022
Suominen extends the maturity of its revolving credit facility by one year
16.06.2022
Suominen pidentää luottolimiittijärjestelynsä voimassaoloaikaa vuodella
16.06.2022
Detection Technology launches Customer Experience Center to drive value creation
16.06.2022
Detection Technology debuts service portfolio to enhance customer experience and sustainable development
15.06.2022
Ahlstrom-Munksjö accelerates the pace of strategy execution to become the preferred sustainable specialty materials company
14.06.2022
Glaston aloittaa ajoneuvoteollisuuden lasin esikäsittelylaitteiden tuotannon Kiinassa
03.06.2022
Profit warning: Detection Technology lowers its net sales guidance for Q2
02.06.2022
Suominen launches a nonwoven made with recycled paper
02.06.2022
Suominen tuo markkinoille kierrätyspaperia sisältävän kuitukankaan
23.05.2022
Ahlstrom-Munksjö: Reorganization of Decor business ownership
19.05.2022
Ahlstrom-Munksjö launches PurposeSeal™ heat seal technology
19.05.2022
M&J F-series Fine Shredders shine bright at Waste Expo 2022
18.05.2022
Ahlstrom-Munksjö: January-March 2022 interim financial report published
17.05.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Raitio Laura
17.05.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Raitio Laura
17.05.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Linander Nina
17.05.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Linander Nina
17.05.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Ahlström Andreas
17.05.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Ahlström Andreas
17.05.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Barsness Aaron
17.05.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Barsness Aaron
17.05.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Borgman Björn
17.05.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Borgman Björn
11.05.2022
Ahlstrom-Munksjö: Information regarding publication of January-March 2022 results
04.05.2022
Suominen Corporation’s Interim Report for January 1 – March 31, 2022: Start of the year burdened by cost inflation and customer inventory issues, outlook updated
04.05.2022
Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kustannusinflaatio ja asiakkaiden varasto-ongelmat rasittivat alkuvuotta, näkymät päivitetty
27.04.2022
Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022: Tilauskertymä ja kannattavuus jatkoivat vahvaa kasvuaan
27.04.2022
Detection Technology Plc business review January—March 2022
27.04.2022
Ahlstrom-Munksjö expands its global range of sustainable release papers
20.04.2022
Publishing of Suominen’s Interim Report January–March 2022 on May 4, 2022
20.04.2022
Suomisen tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistaminen 4.5.2022
20.04.2022
Glaston julkaisee tammi─maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen 27.4.2022 klo 8.30
14.04.2022
Glastonille tilaus edistyksellisestä karkaisulinjasta Pohjois-Amerikan johtavalta lasinjalostajalta
12.04.2022
GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
07.04.2022
Ahlstrom-Munksjö successfully completes its investment in a new glass microfiber media line in Turin for High Performance Filtration and Energy Storage markets
31.03.2022
Detection Technology: Organising meeting of the Board of Directors
30.03.2022
Resolutions of the Annual General Meeting of Detection Technology Plc
29.03.2022
Suominen launches BIOLACE® Zero, its first carbon neutral nonwoven
29.03.2022
Suominen lanseeraa ensimmäisen hiilineutraalin kuitukankaansa BIOLACE® Zeron
25.03.2022
Glastonin uusi rahoitussopimus sidottu kestävän liiketoiminnan tavoitteisiin
24.03.2022
Decisions taken by Suominen’s Annual General Meeting and the Board of Directors
24.03.2022
Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
21.03.2022
Glastonin vuosikatsaus vuodelta 2021 julkaistu
21.03.2022
Ahlstrom-Munksjö’s Sustainability Report 2021 has been published
17.03.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
15.03.2022
Suominen to implement an energy surcharge on all products in Europe
15.03.2022
Suominen ottaa käyttöön energialisämaksun kaikkiin tuotteisiinsa Euroopassa
15.03.2022
Ahlstrom-Munksjö launches MasterTape™ Pack Green, a sustainable alternative for plastic PSA packaging tape backings
10.03.2022
KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
09.03.2022
Glastonille tilaus ajoneuvolasin esikäsittelylinjoista ja lämpökäsittelylinjasta johtavalta vapaa-ajan- ja matkailuajoneuvojen toimittajalta
08.03.2022
Suominen Corporation: Notification of change in holdings according to chapter 9, section 10 of the Securities Market Act
08.03.2022
Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta
08.03.2022
Ahlstrom-Munksjö: Financial Statements Release 2021 published
07.03.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
03.03.2022
Notice to the Annual General Meeting of Detection Technology Plc
03.03.2022
Detection Technology’s annual review, financial statements and CG statement 2021 published
02.03.2022
Suominen has published its Annual Report 2021
02.03.2022
Suominen on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksensa
02.03.2022
Ahlstrom-Munksjö: Information regarding publication of full year 2021 results
01.03.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
01.03.2022
Ahlstrom-Munksjö’s statement on business related to Russia, Belarus, and Ukraine
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Tamminen Toni
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Tamminen Toni
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Kelly Lynda
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Kelly Lynda
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Koivisto Markku
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Koivisto Markku
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Saim Mimoun
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Saim Mimoun
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Helsky Petri
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Helsky Petri
28.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Korhonen Klaus
28.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Korhonen Klaus
28.02.2022
Arbitration award in the redemption proceedings concerning the minority shares in Ahlstrom-Munksjö Oyj
25.02.2022
Suominen Corporation: Notification of change in holdings according to chapter 9, section 10 of the Securities Market Act
25.02.2022
Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta
22.02.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
22.02.2022
Ahlstrom-Munksjö, Ellepot and OrganoClick have created an organic paper pot to grow plants sustainably
18.02.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
16.02.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
16.02.2022
Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy to enter an agreement to issue an add-on to its Senior Term Loan Facility
16.02.2022
Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy pre-announces its sales and comparable EBITDA for 2021
14.02.2022
Glaston tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 : Vahva neljäs neljännes – uudet tilaukset kasvoivat 13 %
07.02.2022
Glaston julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 14.2.2022 klo 13.00
04.02.2022
Suominen Corporation – Manager’s transaction: Borgman Björn
04.02.2022
Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Borgman Björn
03.02.2022
Notice to the Annual General Meeting of Suominen Corporation
03.02.2022
Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
03.02.2022
Suominen Corporation’s Financial Statements Release for January 1–December 31, 2021: Strong annual result in a challenging year
03.02.2022
Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2021: Koko vuoden tulos vahva haasteista huolimatta
03.02.2022
The Board of Directors of Suominen Corporation resolved on a new share-based Long-Term Incentive Plan for management and key employees
03.02.2022
Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä
02.02.2022
Detection Technology Plc financial statements review January-December 2021
31.01.2022
Ahlstrom-Munksjö commences construction of its new glass fiber tissue line facility in North America
27.01.2022
GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ
25.01.2022
Invitation to Detection Technology’s webcast on financial statements review
24.01.2022
Suominen completes the repurchases of own shares
24.01.2022
Suominen on päättänyt omien osakkeiden hankinnan
21.01.2022
Glaston juhlistaa YK:n kansainvälistä lasin vuotta 2022
20.01.2022
Proposals of the Shareholders’ Nomination Board of Detection Technology Plc to the Annual General Meeting 2022
17.01.2022
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 17.1.2022
17.01.2022
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.1.2022
14.01.2022
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 14.1.2022
14.01.2022
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.1.2022
14.01.2022
Ahlstrom-Munksjö completes the acquisition of majority stake in Chinese decor paper producer Minglian
13.01.2022
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 13.1.2022
13.01.2022
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.1.2022
12.01.2022
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 12.1.2022
12.01.2022
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.1.2022
12.01.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
11.01.2022
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 11.1.2022
11.01.2022
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2022
11.01.2022
Ahlstrom-Munksjö extends its dye sublimation portfolio by launching EcoJet[TM] Transfer S Series
10.01.2022
Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
Prev
1 / 31
Next

Vill du prenumerera på Ahlström Capitals pressmeddelanden?

Bekanta dig med Ahlström Capitals redogörelse om dataskydd.