close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

We develop leading businesses

As of 1 March 2023, Ahlström Capital Oy and Antti Ahlström Perilliset Oy have merged to form A. Ahlström Oy. This brings the financial, intellectual and social capital of the Ahlström family into one company. A. Ahlström Oy is a strategic industrial owner with core investments in the global space of forest and fiber. A. Ahlström Oy will also continue active business development in the domains of circular economy, real estate and financial investments – with a clear aim to drive a better world for future generations through sustainable value creation. 

Aktuellt

08.03.2023 – Annual Meeting

A. Ahlström Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 april 2023 kl. 17.00 i Helsingfors, Norra Esplanaden 29. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida. A. Ahlström Oy:s aktieägare: om du inte har tillgång till intra, vänligen kontakta oss på registration@ahlstromcapital.com.

27.01.2023 – News

Byggprojektet Erica Green Chemistry Park sätter igång och webbsidan ericagcp.fi publicerades. Läs mera här

28.11.2022 – Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25.11.2022. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

Portföljbolagens pressmeddelanden

20.03.2023 – Detection Technology enters a research consortium to develop detectors for novel medical imaging
15.03.2023 – Supplement to the company announcement, inside information: Detection Technology acquires Haobo Imaging and invests in TFT technology to double its total addressable market
15.03.2023 – Inside information: Detection Technology acquires Haobo Imaging
14.03.2023 – Glaston Oyj Abp – Johdon liiketoimet
13.03.2023 – Ahlstrom launches consultation process about the future of its Stenay plant in France

Industriella investeringar i både börsnoterade och privatägda företag – med vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande.

Läs mera om industriella investeringar

Vi utvecklar aktivt vår fastighetsportfölj av industri- och affärsfastigheter och följer ständigt den finska fastighetsmarknaden för att hitta nya investeringsmöjligheter.

Läs mera om fastigheter

Ahlström Capital har en lång tradition av hållbart skogsbruk. Vi förvaltar och utnyttjar skogarna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mera om skogar