close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

We develop leading businesses

Vi utvecklar ledande företag. Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som investerar i fastigheter och industriföretag. Koncernen är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland med en 170 år lång historia.

Aktuellt

22.06.2022 – Meddelande

Enics och GPV skapar en europeisk elektronikjätte. Läs mer här.

23.05.2022 – Pressmeddelande

Ahlström Capital förvärvar majoriteten av Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor. Läs pressmeddelandet här.

30.03.2022 – Meddelande

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen kan hittas här (på engelska).

Portföljbolagens pressmeddelanden

29.06.2022 – HYDRASPUN® Reserve nonwoven offers exceptional dispersibility without the heavy weight
29.06.2022 – HYDRASPUN® Reserve tarjoaa erinomaisen hajoavuuden matalalla neliömassalla
28.06.2022 – Appointment in Ahlstrom-Munksjö’s Executive Management Team
28.06.2022 – Suominen Corporation: Notification of change in holdings according to chapter 9, section 10 of the Securities Market Act
28.06.2022 – Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Industriella investeringar i både börsnoterade och privatägda företag – med vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande.

Läs mera om industriella investeringar

Vi utvecklar aktivt vår fastighetsportfölj av industri- och affärsfastigheter och följer ständigt den finska fastighetsmarknaden för att hitta nya investeringsmöjligheter.

Läs mera om fastigheter

Ahlström Capital har en lång tradition av hållbart skogsbruk. Vi förvaltar och utnyttjar skogarna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mera om skogar