close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ta kontakt / Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Ahlström Capital i Helsingfors samt A. Ahlström Kiinteistöt och Ahlström Konsernipalvelut vars huvudkontor är belägna i Norrmark i Björneborg bildar en helhet som fungerar tillsammans, oberoende av bolagsgränserna.

Ahlström Capital Oy
Södra Esplanaden 14
PL 169 
00131 Helsingfors
Tfn +358 10 888 18

A. Ahlström Kiinteistöt Oy och Ahlström Konsernipalvelut Oy
Laviantie 22
29600 Norrmark
Tfn +358 (0)10 888 4555