close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus – pitkän aikavälin arvonluonnin edellytys

Perheomisteisena sijoitusyhtiönä olemme pitkäjänteisiä ja kehitämme portfolioyhtiöitämme vastuullisesti. Me Ahlström Capitalissa uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys pitkäaikaisen arvon luonnille. Ahlström Capital on sitoutunut edistämään portfolioyhtiöidensä vastuullista liiketoimintaa ja johtamaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiinsa liittyvää varainhoitoa kestävästi. Arvomme, tavoitteellisuutemme ja vastuullisuutemme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ahlström Capitalin vastuullisuuspolitiikka luo viitekehyksen vastuullisuustyöllemme.

Vastuullisena sijoitusyhtiönä haluamme jatkuvasti parantaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia ja suorituskykyä toiminnoissamme ja sijoituksissamme. Pystymme omistajana parhaiten vaikuttamaan kestävään ekologiaan ja yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla pääomaa, olemalla osallistuva omistaja sekä luomalla työpaikkoja, innovaatioita, tuotteita ja palveluja portfolioyhtiöidemme kautta.

Ympäristö

PainopisteToimetSDG-vaikutus
Ilmastonmuutos
 • tehtävänämme sijoitusyhtiönä on nopeuttaa siirtymää kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta
 • rakennettu ympäristö ja puuhun sitoutuneen hiilen kokonaismäärä vaikuttavat hiilijalanjälkeemme
 • tavoitteena ilmastoneutraalius
13
Resurssitehokkuus
 • resurssitehokkuuden parantaminen ja sijoittaminen uusiin kestäviin teknologioihin ovat avainasemassa kehittäessämme yhtiöitämme kohti alojensa johtajuutta
11, 12
Luonnon monimuotoisuus
 • metsiemme vastuullinen hoitaminen tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, jotka jätetään metsätalouden ulkopuolelle
15

Sosiaaliset

PainopisteToimetSDG-vaikutus
Henkilöstön
hyvinvointi
 • Painotetaan toimivaa henkilöstön kehitystä tukevaa johtajuutta
 • työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän etnisestä alkuperästään, kansallisuudestaan, sukupuolestaan, sukupuolisesta suuntautumisestaan, uskostaan, uskonnostaan, iästään tai muista lain suojaamista ominaisuuksistaan
 • henkilöstötyytyväisyyden parantaminen lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota

5,8
Työturvallisuus
 • parannetaan prosessejamme ja työskentelytapojamme onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • tarjotaan työntekijöillemme ensiluokkainen työympäristötavoitteena nolla tapaturmaa
8

Hallinto

PainopisteToimetSDG-vaikutus
Yritysetiikka
 • korkeat eettiset standardit sekä eettisissä periaatteissa ja sitä täydentävissä toimintaperiaatteissa määritettyjen säännösten noudattamisvaatimukset
 • korruption ja lahjonnan vastustaminenlasten oikeudet koko arvoketjussa
8, 16
Pohjoismainen hallintomalli
 • perustuu AC:n omistajuusmalliin, joka sisältää selkeät roolit ja vastuut
 • vastuullisuusohjeistukset määrittävät kaikki portfolioyhtiöitä koskevat odotuksettavoitteena sujuva hallinto ja vaatimustenmukaisuusprosessit
8, 16

Vaikuttava aktiivinen omistajuus

Ahlström Capitalin pääasiallinen vaikutusväylä omistajana on hallitusedustus. Vastuullisuus on portfolioyhtiöille luotujen arvonluontisuunnitelmien sisäänrakennettu ominaisuus. Meidän keskeiset ESG-teemamme on määritelty, ja ne sisältyvät kartoitusprosesseihin ja portfolioyhtiöidemme liiketoiminnan kehitystyöhön. Arvioimme sijoitusprosesseissamme mahdollisuuksiamme vaikuttaa kohdeyhtiöiden kehitykseen kohti kestävää liiketoimintaa. Arvioimme myös jokaiseen sijoituskohteeseen liittyviä ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia. Ahlström Capital osti vuonna 2021 Metso Outotecin jätteenkierrätysliiketoiminnnan M&J Recyclingin. Tämä hankinta laajentaa Ahlström Capitalin kiertotalousportfoliota ja tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arvonluontiin.

Seuraamme nykyisen portfoliomme liiketoiminnan kehitystyössä sekä Ahlström Capitalin määrittelemiä ESG-painopistealueita että alakohtaisia portfolioyhtiöillemme olennaisia ESG-teemoja. Kaikkien portfolioyhtiöidemme on hallittava, seurattava ja arvioitava ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia sekä arvonluontimahdollisuuksiaan. Portfolioyhtiöiden hallitukset päättävät kunkin yhtiön olennaiset tavoitteet. Me valvomme kehitystä ja keskustelemme yhtiöiden kanssa heidän kestävään kehitykseensä liittyvistä toimistaan ja tavoitteistaan.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme täällä.

Ahlström Capital -konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC) kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

lue yk:n global compactista

Ahlström Capital on mukana Suomen UNICEFin lasten tulevaisuutta tukevassa Ahlström Collective Impact yhteiskuntavastuuhankkeessa.

lue ahlström collective impactista