close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus­politiikka

Ahlström Capital on julkaissut kesäkuussa 2020 vastuullisuuspolitiikan.

Vastuullisuuspolitiikka

Code of Conduct (eettiset periaatteemme)

Yritysetiikka ja hallinto muodostavat perustan AC.n omistajuusmallille, joka sisältää selkeät roolit ja vastuut. AC tukee yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja sitoutuu noudattamaan eettisiä periaatteita. AC pyrkii toimimaan lakien, määräysten ja eettisten periaatteiden mukaisesti. AC:n vastuullisuusohjeissa määritetään AC:tä ja kaikkia sen portfolioyhtiöitä koskevat odotukset liiketoiminnan harjoittamiseksi vastuullisella tavalla. AC:n ja sen portfolioyhtiöiden on varmistettava, että vastuullisuus sisällytetään niiden liiketoimintaan. Jokainen portfolioyhtiö vastaa kuitenkin omasta toiminnastaan ja toimintatavoistaan.

AC:n vastuullisuusohjeet:

1) Noudata kunkin toimintamaan paikallisia ja kansallisia lakeja.

2) Sitoudu YK:n Global Compact ‑aloitteeseen ja sen 10 periaatteeseen, sitoudu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, tue ILO:n yleissopimuksia sekä YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.

3) Varmista, että käytössä on eettiset periaatteet ja muut vastuullisuuteen liittyvät käytännöt.

4) Varmista, että käytössä on turvallinen raportointikanava ilmiantoja varten.

5) Arvioi olennaisia vastuullisuuteen liittyviä aiheita ja käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

6) Analysoi riskejä ja mahdollisuuksia ja määritä asianmukaisia mitattavia tavoitteita.

7) Paranna jatkuvasti ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia painottamalla erityisesti ilmastonmuutosta, työntekijöiden hyvinvointia ja yritysetiikkaa.

8) Varmista, että käytössä on riittävät prosessit ja resurssit vastuullisuustyön hallinnoimiseen ja valvontaan.

9) Raportoi avoimesti vastuullisuustyön kehityksestä.